• La flora La flora

    El clima mediterrani, per definició, manifesta una escassesa de precipitacions estivals que desemboca en una aridesa estival, que a Mallorca és extrema entre els mesos de juliol i agost, els quals venen endemés precedits d´un final de primavera marcadament deficitari. Aquest fet, juntament amb la naturalesa calcària del s&og [...]

    Llegir més »

PAISATGE NATURAL

/

La fauna

PDF

La Serra de Tramuntana és una de les zones menys afectades per l´activitat humana recent a l´illa de Mallorca, fet que ha permès la supervivència de moltes espècies molt amenaçades a la resta del territori. El relleu abrupte i les varietats de flora presents han propiciat fenòmens molt peculiars de radiacions evolutives que han resultat en una diversificació de grups que conten amb nombroses espècies endèmiques.

Aquest fet és també cert com a conseqüència de la doble insularitat que representa la Serra, pel fet de constituir una serralada dins d´una illa, la qual cosa redunda en una abundància relativa d´endemismes. Com a exemple cal assenyalar el cas dels invertebrats cavernícoles, que conten amb un total de 125 espècies a Mallorca, de les quals 94 es troben a cavitats de la Serra de Tramuntana i amb 31 d´elles corresponents a espècies endèmiques.

Altres grups faunístics importants a la Serra són els invertebrats endèmics superficials, entre els que podem destacar dintre de la fauna no voladora, la Timarcha balearica; i els vertebrats que tenen els seus millors representants en la fauna més sensible i amenaçada de les Balears com són l´àguila peixatera (Pandion haliateus), el voltor negre (Aegypius monachus) o el ferreret (alytes muletensis), petit amfibi endèmic molt amenaçat com a conseqüència de la fragilitat dels seus hàbitats, les petites acumulacions temporals d´aigua situades en el cor dels canons càrstics de la Serra de Tramuntana.