• Patrimoni religiós Patrimoni religiós

    Quan es coneix la Religiositat tradicional de la societat mallorquina i la forta influència de l´Església sobre aquella, s´entén perfectament que el patrimoni religiós que es conserva en l´àmbit de la Serra de Tramuntana es nombrós i divers. Els municipis que conformen la Serra de Tramuntana compten amb nombrosos edificis, elements i espais religiosos de cronologia i estils arquitectònics diversos, que reflecteixen la connexi&oac [...]

    Llegir més »

PAISATGE CREAT

/

Patrimoni religiós

PDF

Quan es coneix la Religiositat tradicional de la societat mallorquina i la forta influència de l´Església sobre aquella, s´entén perfectament que el patrimoni religiós que es conserva en l´àmbit de la Serra de Tramuntana es nombrós i divers. Els municipis que conformen la Serra de Tramuntana compten amb nombrosos edificis, elements i espais religiosos de cronologia i estils arquitectònics diversos, que reflecteixen la connexió entre el territori i la fe, com són les esglésies parroquials i rurals, els monestirs i convents religiosos, els oratoris i les Ermites, les creus de terme i els viacrucis.

Menció especial mereixen, per la seva singularitat i excepcionalitat, el Santuari de Lluc, un lloc de devoció i pelegrinatge de la comunitat cristiana de Mallorca, i un símbol religiós i cívic cultural de la societat mallorquina i principal centre de peregrinació de tota l´illa, i el conjunt de Miramar, fundat per Ramon Llull i posteriorment adquirit per l´Arxiduc Lluís Salvador d´Habsburg-Lorena qui va recuperar la memòria de Ramon Llull i el missatge de respecte i gaudi de la natura, mitjançant la construcció de nombrosos camins i miradors.

El patrimoni religiós de la Serra de Tramuntana està bàsicament associat amb la cultura cristiana, que es va implantar a l´illa l´any 1229, encara que s´han identificat algunes evidències arqueològiques d´època talaiòtica i romana. Lamentablement no es conserven a la comarca traces de les etapes Paleocristiana, bizantina o islàmica.

Al cor de la Serra de Tramuntana, concretament a l´embassament del Gorg Blau (Escorca), es poden contemplar algunes de les evidències religioses més antigues de Mallorca: els Santuaris talaiòtics de Almallutx, els quals guarden encara moltes incògnites sobre les creences i pràctiques religioses dels primers pobladors de l´illa, però constitueixen una visita molt recomanable per l´esplèndid paisatge que els envolta.

El primer dels edificis que ens indica la connexió entre el territori i la fe és la parròquia. Les parròquies varen tenir una funció molt important en l´aglutinació i cohesió la població i es van implantar al territori a partir de la conquesta cristiana, i el repartiment territorial de l´illa entre els nous pobladors. La major part dels temples parroquials existents en els nuclis urbans de la Serra de Tramuntana, presenten una arquitectura barroca pròpia dels segles XVII i XVIII, encara que amb elements posteriors fruit de reformes realitzades posteriorment, els segles XIX i XX.

Els monestirs i convents han tingut també una important funció com a centres d´ensenyament. En aquest sentit, a més de centres de devoció i espiritualitat, aquests monestirs i convents varen ser els llocs destinats a l´enseyament primari de nens i nenes de Mallorca, fins a finals del segle XIX o principis del segle XX. Aquesta va dependre, en moltes localitats, dela capellans i de les monges.

Cadascuna de les localitats de la Serra de Tramuntana, acostuma a tenir fora del perímetre urbà un oratori o ermita on els feligresos acudeixen en determinats moments de l´any a sol·licitar protecció i suport.

Dos altres importants elements religiosos a destacar són les creus de terme i els viacrucis. Les creus de terme se situen a l´entrada dels termes municipals urbans, i tradicionalment assenyalaven els límits dels municipis que separaven. Són elements patrimonials freqüents a la Serra de Tramuntana. S´han inventariat prop de 30 creus-, que estan protegides per la legislació com a Béns d´Interès Cultural (BIC). D´altra banda, certs nuclis urbans de la Serra de Tramuntana conserven petites Capelles de façana que tenen una funció de viacrucis. és ressenyable el que recorre el barri del Puig, a la localitat de Deià, compost per dotze petites Capelles emmarcades quadrangulars i construïdes amb Marès.

Les parròquies, convents, oratoris i altres espais religiosos de la Serra de Tramuntana acullen un important i sovint desconegut patrimoni moble, especialment retaules i talles. El Museu de Lluc mereix especial atenció. Allà es pot visitar el Tresor de la Verge. Algunes d´aquestes esglésies conserven els seus òrgans històrics, constituint l´illa de Mallorca un dels llocs d´Europa amb major densitat d´aquest tipus d´instruments musicals. Entre el conjunt d´òrgans declarats Bé d´Interès Cultural (BIC), hi ha els del convent de Santo Domingo de Pollença i el de l´església parroquial de Santa Maria del Camí.