• Pedra en Sec Pedra en Sec

    La tècnica de construcció més destacable del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana és la de la Pedra en sec. Es caracteritza per utilitzar la pedra residual dels camps -és a dir, que no procedeix de pedreres-, treballada sense cap tipus d´argamassa o ciment, i utilitzada per aixecar parets, murs i molts altres elements constructius com camins, barraques, ponts i edificacions. El seu ús està molt estès a la conca de la mar Medit [...]

    Llegir més »

PAISATGE CREAT

/

Patrimoni religiós

PDF

Quan es coneix la Religiositat tradicional de la societat mallorquina i la forta influència de l´Església sobre aquella, s´entén perfectament que el patrimoni religiós que es conserva en l´àmbit de la Serra de Tramuntana es nombrós i divers. Els municipis que conformen la Serra de Tramuntana compten amb nombrosos edificis, elements i espais religiosos de cronologia i estils arquitectònics diversos, que reflecteixen la connexió entre el territori i la fe, com són les esglésies parroquials i rurals, els monestirs i convents religiosos, els oratoris i les Ermites, les creus de terme i els viacrucis.

Menció especial mereixen, per la seva singularitat i excepcionalitat, el Santuari de Lluc, un lloc de devoció i pelegrinatge de la comunitat cristiana de Mallorca, i un símbol religiós i cívic cultural de la societat mallorquina i principal centre de peregrinació de tota l´illa, i el conjunt de Miramar, fundat per Ramon Llull i posteriorment adquirit per l´Arxiduc Lluís Salvador d´Habsburg-Lorena qui va recuperar la memòria de Ramon Llull i el missatge de respecte i gaudi de la natura, mitjançant la construcció de nombrosos camins i miradors.

El patrimoni religiós de la Serra de Tramuntana està bàsicament associat amb la cultura cristiana, que es va implantar a l´illa l´any 1229, encara que s´han identificat algunes evidències arqueològiques d´època talaiòtica i romana. Lamentablement no es conserven a la comarca traces de les etapes Paleocristiana, bizantina o islàmica.

Al cor de la Serra de Tramuntana, concretament a l´embassament del Gorg Blau (Escorca), es poden contemplar algunes de les evidències religioses més antigues de Mallorca: els Santuaris talaiòtics de Almallutx, els quals guarden encara moltes incògnites sobre les creences i pràctiques religioses dels primers pobladors de l´illa, però constitueixen una visita molt recomanable per l´esplèndid paisatge que els envolta.

El primer dels edificis que ens indica la connexió entre el territori i la fe és la parròquia. Les parròquies varen tenir una funció molt important en l´aglutinació i cohesió la població i es van implantar al territori a partir de la conquesta cristiana, i el repartiment territorial de l´illa entre els nous pobladors. La major part dels temples parroquials existents en els nuclis urbans de la Serra de Tramuntana, presenten una arquitectura barroca pròpia dels segles XVII i XVIII, encara que amb elements posteriors fruit de reformes realitzades posteriorment, els segles XIX i XX.

Els monestirs i convents han tingut també una important funció com a centres d´ensenyament. En aquest sentit, a més de centres de devoció i espiritualitat, aquests monestirs i convents varen ser els llocs destinats a l´enseyament primari de nens i nenes de Mallorca, fins a finals del segle XIX o principis del segle XX. Aquesta va dependre, en moltes localitats, dela capellans i de les monges.

Cadascuna de les localitats de la Serra de Tramuntana, acostuma a tenir fora del perímetre urbà un oratori o ermita on els feligresos acudeixen en determinats moments de l´any a sol·licitar protecció i suport.

Dos altres importants elements religiosos a destacar són les creus de terme i els viacrucis. Les creus de terme se situen a l´entrada dels termes municipals urbans, i tradicionalment assenyalaven els límits dels municipis que separaven. Són elements patrimonials freqüents a la Serra de Tramuntana. S´han inventariat prop de 30 creus-, que estan protegides per la legislació com a Béns d´Interès Cultural (BIC). D´altra banda, certs nuclis urbans de la Serra de Tramuntana conserven petites Capelles de façana que tenen una funció de viacrucis. és ressenyable el que recorre el barri del Puig, a la localitat de Deià, compost per dotze petites Capelles emmarcades quadrangulars i construïdes amb Marès.

Les parròquies, convents, oratoris i altres espais religiosos de la Serra de Tramuntana acullen un important i sovint desconegut patrimoni moble, especialment retaules i talles. El Museu de Lluc mereix especial atenció. Allà es pot visitar el Tresor de la Verge. Algunes d´aquestes esglésies conserven els seus òrgans històrics, constituint l´illa de Mallorca un dels llocs d´Europa amb major densitat d´aquest tipus d´instruments musicals. Entre el conjunt d´òrgans declarats Bé d´Interès Cultural (BIC), hi ha els del convent de Santo Domingo de Pollença i el de l´església parroquial de Santa Maria del Camí.