• La ruptura de l´autarquia (segles XIX i XX) La ruptura de l´autarquia (segles XIX i XX)

    La característica evolutiva més destacable a partir del segle XVIII va ser, sens dubte, la ruptura de la històrica autarquia de l´illa de Mallorca, que s´inicia a partir de la inserció de l´illa de Mallorca en els circuits comercials espanyols que tenien a Amèrica el principal interlocutor. Aquest fet poss [...]

    Llegir més »